Parkering i Lillestrøm

Lillestrøm Parkering AS har en egen app. Denne inkluderer også parkeringsplasser for datterselskapene.

 

Parkering i Lillestrøm er navnet på Appen vår.

 

Denne parkeringsappen har ingen påslag og er ment som et godt supplement for å kunne parkere i Lillestrøm. I oppstarten er den i hovedsak ment for ansatte i Lillestrøm kommunen, men vår målsetning er at den skal kunne dekke all parkering som Lillestrøm Parkering inkludert datterselskapene Romerike og Skedsmo parkering er en del av.

Med ingen påslag for parkeringen vil dette kunne gi rimeligere parkering i Lillestrøm.

Forside App

Parkeringsavtale er ansattparkering for ansatte i Lillestrøm kommune, eller månedsparkering for noen utvalgte steder.

Start parkering er korttidsparkering - vanlig mobilparkering.

Symboler Parkeringsavtale

En kan benytte kartet og trykke direkte på det stedet en skal.

Naviger hit

Hvis en trykker på Naviger hit så åpnes Google Map med navigering.

oversikt app funksjoner