Her kommer det nye nettsider for Lillestrøm Parkering AS.

Enn så lenge er det www.lillestrom-parkering.no som er vår offentlige nettside.

 

Lillestrøm Parkering AS forestår drift av all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, herunder også parkeringsplasser og parkeringshus.