Service

Lillestrøm Parkering AS arbeider for:

  • God tilgjengelighet til parkeringsplasser
  • At fremkommeligheten for alle trafikantgrupper fungerer
  • At trafikksikkerhet og miljø ivaretas

Tilgengelighet

Vårt kontor er åpent mandag til fredag fra kl 09:00 - 15:00

sykkelparkering

Vi tror på at sykkelparkering er morgendagens parkering

Mobilparkering tjenester:

Datterselskaper

romerike_parkering bakgr-blaa-C-pms_72

Romerike Parkering AS

Romerike Parkering AS driver privatrettslig parkering på kommunale eiendommer.

skedsmo_parkering bakgr-graa-C-pms_72

Skedsmo Parkering AS

Skedsmo Parkering AS driver privatrettslig parkering for private gårdeiere.