Lillestrøm parkering AS

Lillestrøm Parkering AS er kommunens parkeringsselskap som håndhever veitrafikklovens bestemmelser når det gjelder parkering i hele Lillestrøm kommune.

Hva skjer?

Sjekk vår egen parkeringsapp uten servicetillegg, trykk på Parkering i Lillestrøm øverst til høyre.

Sommeren er godt i gang og det er mindre trafikk i Lillestrøm.

Viktig å huske på at vi er inne i tiden hvor flest sykler. Vi minner på at det aldri er tillatt å stanse bilen i et sykkelfelt. Dette fordi at syklistene kan presses ut i veibanen med dertil fare for uhell. Det er stanseforbud i sykkelfelt og overtredelse vil kunne resultere i parkeringsgebyr ved kontroll.

 

Det gjøres oppmerksom på at alle som parkerer på offentlig vei har krav på seg til å sjekke at bilen står lovlig minimum en gang per 24 timer.

Parkeringsplasser
0
Ansatte
0
Års parkeringserfaring
0