Parkeringspolitikk

Formål

Parkeringspolitikken i Lillestrøm Kommune er utformet for å vitalisere handel, service, kultur og bosetting i sentrumsområdet. Prioritet gis til besøkende, forflytningshemmede, servicekjøretøy og varedistribusjon for tilgang til sentrale parkeringsplasser.

Lillestrøm Parkering

Lillestrøm Parkering forvalter det offentlige parkeringstilbudet i tråd med disse politiske målene. For avgiftsparkering er det avgjørende kriteriet et balansert gjennomsnittlig belegg på parkeringsgrupper.

Parkeringspolitiske mål

Målet er å sikre optimal tilgjengelighet. Dette innebærer at belegget på parkeringsplasser med offentlig regulering ikke skal overstige ca. 95 % i maksimaltimer på en normal hverdag, og over en 4-timers periode skal det ikke overstige ca. 85 %.