Klage

Retten til å Klage

Eiere eller førere av kjøretøy har rett til å klage på parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller inntauing. Dersom du mener ileggelsen er feilaktig, eller det foreligger «særlige grunner» som nødrettslignende forhold, kan du søke om ettergivelse.

Viktig: Klagen må inngis skriftlig.

Klagefrist

Klagen må innsendes innen 3 uker fra ileggelsesdato. Etter denne fristen vil klager kun bli vurdert hvis forsinkelsen ikke skyldes klageren, eller det foreligger spesielle grunner for å behandle klagen.

Klagen skal registreres elektronisk på lillestrom.parkerings.info eller via QR-koden på kontrollsanksjonen. Alternativt kan klagen sendes per post til Lillestrøm Parkering AS, Storgata 16, 2000 Lillestrøm.

For spørsmål om kontrollsanksjoner, kontakt oss på 63 80 99 90 (09:00-15:00). Klager besvares kun via angitt link/QR-kode eller post.

Bilførerens Plikter

Bilførere skal kjenne til parkeringsbestemmelsene og ha aktsomhet for å observere skiltene.

Husk!

Klagefrist

Klagen må innsendes innen 3 uker fra ileggelsesdato.

Skriftlig klage

Klagen må fremsettes skriftlig for gyldig behandling.

Identifikasjon

Inkluder navn, adresse og ileggelsesnummer i klagen.

Dokumentasjon

Vedlegg relevant dokumentasjon til støtte for klagen.

Betalingsplikt

Betal ileggelsen innen 3 uker, selv under klagebehandling.