Om Lillestrøm Parkering AS

Vår historie og virksomhet

Lillestrøm Parkering AS ble opprettet i 2004 og har som hovedformål å utvikle og drive kundevennlig parkering og tilby brukervennlige parkeringstekniske løsninger.

Lillestrøm Parkering AS er kommunens parkeringsselskap som håndhever veitrafikklovens bestemmelser i forhold til hele Lillestrøm kommune.

I tillegg har Lillestrøm Parkering drift av all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei og offentlige skiltet parkeringsplasser.

Lillestrøm Parkering AS er et kommunalt eiet aksjeselskap som følger aksje-/regnskapslovens bestemmelser. 

Styret i Lillestrøm Parkering AS

Lillestrøm Parkering AS ledes av et kompetent styre dedikert til selskapets visjon og strategi. Styret er sammensatt av følgende medlemmer:

Styreleder: Torstein Leiro
Styremedlemmer:

  • Rolf Th. Holm
  • Anders Taxt
  • Roar Sletta
  • Karianne Aslaksen

Daglig leder er Bjørn Birger Kaland og selskapet har for tiden 9 ansatte.

Datterselskaper
Skedsmo Parkering AS og Romerike Parkering AS eies 100% av Lillestrøm Parkering AS.

Lillestrøm Parkering AS arbeider for

God tilgjengelighet

Sikrer tilgang til parkeringsplasser for alle brukere."

Fremkommelighet

Opprettholder effektiv fremkommelighet for alle trafikantgrupper.

Trafikksikkerhet og miljø

Fokuserer på trafikksikkerhet og ivaretar miljøet.