Forskrift om vilkårsparkering

Fra 1. januar 2017 gjelder ny parkeringsforskrift: «Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer». Målene med forskriften inkluderer likere vilkår, økt forutsigbarhet og enhetlig utøvelse av parkeringsvirksomhet. Tidligere har private parkeringsoperatører fulgt en standardavtale, mens kommunal parkering har vært regulert separat. Den nye forskriften samler regler for både privat og kommunal parkering, inkludert førers plikter, sanksjonsstørrelser og klagemuligheter.

Førers plikter

  1. Parkering må være i henhold til skilting (§ 24, 1. ledd).
  2. På avgiftsplasser kreves umiddelbar betaling etter parkering (§ 31, 2. ledd). Billetter skal plasseres synlig bak frontruten eller på et annet synlig sted om kjøretøyet mangler frontrute.
  3. For forflytningshemmede med parkeringstillatelse, følg retningslinjene i punkt 2.

Sanksjoner ved regelbrudd

Standard kontrollsanksjon er kr 660 ved brudd på parkeringsreglene. For feilparkering på plasser reservert for forflytningshemmede er sanksjonen kr 990. Feilparkerte kjøretøy kan bli fjernet på eierens/førerens kostnad (§ 38). Spørsmål om sanksjoner og fjerning kan rettes til virksomheten.

Parkering for forflytningshemmede

Forflytningshemmede med kommunal parkeringstillatelse parkerer gratis på HC-plasser og alle avgiftsplasser merket med skilt nr 552.

Ytterligere reguleringer

Feilparkering i strid med offentlige skilter, trafikkregler og veitrafikkloven er dekket av «Forskrift om offentlig parkeringsgebyr«.

Klageprosess

Kontrollsanksjoner eller kostnader fra fjerning kan påklages innen 3 uker fra utstedelsesdato (§ 44). For mer informasjon og elektronisk klageskjema, besøk Lillestrom-parkering.no.